JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
  ניהול תהליכי השינוי בארגון
הצורך בניהול השינוי בארגון
כתוצאה מהגלובליזציה ומההאצה הכלכלית העולמית, אנו מוקפים בשינויים גלובליים בכלל,
ובשינויים ארגוניים בפרט. מיזוגים, פיטורים, רכישות וקניות מתרחשים כל הזמן ועל כן חשוב
לדעת כיצד להתמודד עם השינויים הללו וכיצד להשריש, להטמיע ולתמוך בהם.
נכון להיום, ברוב המקרים השינויים אותם מנסים להנחיל מנהלי ארגונים נוחלים כישלון,
שכן ההון האנושי מסרב לקבל את השינויים ומקשה על יציאתם לפועל.
השימוש ביועץ בתהליך ניהול השינוי בארגון
ביכולתנו להקנות לך את הכלים הנחוצים על מנת להוציא לפועל את השינוי אותו אתה
רוצה לבצע, כך שתפיק את מקסימום התועלת לה ציפית במינימום התנגדות.
להלן חלק מהכלים שביכולתנו להקנות לך:
·         היכרות עם תיאוריות השינוי השונות.
·         היכרות עם הבעיות הכרוכות בתהליך השינוי, מאפייניו והשלכותיו על הארגון.
·         הצגת מודלים נפוצים לגיבוש ולהטמעה של השינוי הארגוני.
·         היכרות עם גורמי ההתנגדות לשינוי והדרכים להתמודד עימם.
·         הקניית כלי מדידה לאומדן השינוי - לפני, במהלך ואחרי הטמעתו בארגון.
מה כולל תהליך הובלת השינוי בארגון?
השלבים העיקריים בתהליך כוללים:
1.      ביצוע אבחון ראשוני ואיתור הפערים הנדרשים לביצוע השנוי.
2.      קביעת מסלול השינוי ותוכנית העבודה להוצאתו לפועל.
3.      התאמת תהליכי השינוי לעובדי הארגון ולתרבותו הארגונית הייחודית.
4.      הטמעת השינוי תוך ליווי צמוד, בקרה על השפעת השינוי ומדידת האפקטיביות שלו.


ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית