JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic

מהו BPM?
כלי ה- BPM - Business Process Management מאפשר לארגון למדל במערכת אחת את המרכיבים החשובים בתהליכי העבודה השונים בארגון, כגון: שרשראות הערך, זרימת המידע, המבנה הארגוני, הגדרות התפקיד של כל המפעילים והמשתמשים במערכות הארגוניות.
יישומי BPM אפשריים כוללים:
·         מיכון תהליכים ויצירתWorkflow מובנה, שקוף ומוגדר מראש עבור המשתמשים.
·         יצירת אינטגרציה בין מערכות ה-Legacy של הארגון לבין התהליכים הממוכנים.
·         ניתוח מקיף של התהליכים בארגון ומתן דיווח On-Line על מצב כל אחד מהתהליכים.
·         תיעוד אלקטרוני של טפסים ומסמכים בתהליכים השונים, המאפשר אחזור מסמכים מהיר.
·         הצגת סטטיסטיקות על ביצוע תהליכים המסייעים לאיתור צווארי בקבוק לייעול התהליך.
להלן השירותים הניתנים על ידנו בתהליך הכנסת מערכת BPM לארגון
·         אבחון מצב קיים לזיהוי תהליכי הליבה בארגון והכשלים הקיימים.
·         אפיון צרכי הלקוח והגדרת התהליכים הנדרשים למחשוב.
·         ביצוע תכנון מחדש (Re- engineering) לתהליכי הליבה הבעייתיים על פי הצורך.
·         איתור ספקים מתאימים, בחירת הספק המתאים ביותר לצרכי הלקוח וניהול מו"מ מול הספק.
·         העברת האפיון לספק ומציאת פתרונות היישום הנדרשים באמצעות מערכת ה-BPM.
·         אפיון וביצוע ההגדרות הדרושות במערכת ה-BPM ובניית המערכת עבור הלקוח.
·         ביצוע פיילוט של מערכת ה-BPM במספר מצומצם של תהליכי ליבה והפקת לקחים.
·         יישום מלא של מערכת ה-BPM בקרב כל המשתמשים ביחידות הארגון השונות.
יתרונות מערכת BPM לארגון
·         שיפור יכולת הבקרה והשליטה של המנהלים על תהליכי הליבה בארגון.
·         שיפור שקיפות המידע וזרימת המידע בתהליכים השונים בקרב כל יחידות הארגון.
·         צמצום משמעותי של העברת הניירת בין יחידות הארגון השונות, בשל הפיכת הטפסים בתהליך לממוחשבים.
·         יצירת סטנדרטיזציה בניהול התהליכים בארגון והפיכת התהליכים לממוכנים ושקופים לכל המעורבים בתהליך.
·         העלאת יעילות העובדים ומניעת שחיקתם בתהליכי עבודה שגרתיים, באמצעות פינוי זמנם למשימות בעלות עדיפות גבוהה.


BPM - מתודולוגיה
ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית