JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פתרונות ESP למנהלי משאבי אנוש

התועלות בפרויקטים שנבצע עבורך יגרמו למחלקת מש"א שלך להיות שותפה אסטרטגית להנהלה במתן ערך מוסף מהטיפול במשאב הקריטי בארגון, להוביל תהליכי שינוי, לשפר את תחומי המקצוענות, ידע, כישורים ויכולות. לפתח את ההון האנושי בכל מה שקשור למנהיגות, תרבות, עבודת צוות וסנכרון ולייעל את עבודת היחידה ואת השימוש במשאב האנושי בהתאימו לצרכי האסטרטגיה.

יחידת משאבי האנוש עוסקת בתחומים רבים וחשובים כגון: גיוס ותעסוקה, הדרכה, תכנון ובקרה, תקשורתארגונית, פיתוח ארגוני ורווחה. תפקיד נוסף של היחידה הוא ליצור ערך מההון והמשאב האנושי שהם הנכסים בלתי מוחשיים, לפתח אותם ולגרום להעלאת ערך החברה בעיני העובדים והלקוחות, הדרך לעשות זאת היא דרך עבודה על מנהיגות, תהליכים, ארגון, משאבי אנוש, אקלים ארגוני וכישורים.

אתה כמנהל מש"א נדרש להתמודד עם שינויים ואתגרים יומיומיים ולא תמיד מתפנה לעצור ולבחון את התמודדות המחלקה גם עם חשיבה לטווח ארוך, את מדידת היעדים, את הקשר בין התגמול לביצועים ואת קיומה של תוכנית הכשרה לעובדים ולכן יש צורך בתהליך ברור אשר יביא לתיאום בין מערך משאבי אנוש והאסטרטגיה של הארגון בכל הרמות )אסטרטגיה, הקצאת משאבים, תקציב ודיווח(.

 הפתרונותשלנו

Balanced Scorecard (BSC) על מנת לנהל את ההון האנושי בראיה אסטרטגית, אנו מציעים לך שיטה יישומית, מוכחת,  הנקראת סרגל הישגים מאוזן למשאבי אנוש.(HR Balance Scorecard) שיטה זו מקשרת בין יעדי החברה הנגזרים מהאסטרטגיה והחזון, לבין גורמי ההצלחה הניהוליים, באמצעות מדדי ביצוע. הפרמטרים המשפיעים על היכולת למימוש האסטרטגיה הם: סביבת עבודה חיובית, עבודת צוות, שיתוף בידע, משוב על ביצועים, יישור ליעדים, תגמול ותמרוץ, מודעות לאסטרטגיה, תרבות, מנהיגות, כישורים ויכולות אסטרטגיות. ההשקעה במדידה של תהליכים הקשורים למש"א תאפשר להנהלה ולעובדים להגביר את יעילות משאבי אנוש ואת תרומתך. ברשותנו מאגר גדול של דוגמאות למפות אסטרטגיות למש"א, יעדים ומדדים שמקובלים בחברות מובילות בעולם. השיטה תוביל לשיפור תהליך קבלת ההחלטות במש"א על ידי התמקדות בהיבטים המביאים ליצירת ערך אסטרטגי לארגון. תהווה בסיס לבחינת שינויים נדרשים בהוצאות של משאבים ותהפוך למעורבת בהחלטות ובסדר העדיפות ותגרום ליצירת ערך פיננסי לארגון ולהגשמת יעדיו.

תוכנית עבודה ממוקדת יעדים - אנחנו נבנה לך תכנית עבודה הגזורה מתוך החזון והמטרות של החברה, ונוודא שביצועה יהיה קשור ליעדים ולמדדים של יחידת משאבי אנוש וזאת בכדי לצמצם את הפערים ולשפר את הביצועים במחלקה. התוכנית יכולה להיות קשורה לדוגמא: תרבות, פיתוח מנהיגות, להעלאת רמה מקצועית לשיפור מיומנויות לסנכרון בין יחידות, או לבניית מערכת תגמול לעובדים שתאפשר להתאים את השכר והתמריצים לכל עובד בהתאם לעמידה ביעדיו האישיים והמחלקתיים. תוכנית העבודה תהפוך לכלי ניהולי שימושי במהלך כל השנה. תנאי מקדים לתכנית יהיה אבחון ומיפוי של פערים מול האסטרטגיה:  אנו נערוך אבחון שיבדוק את תפקודי היחידה, את הממשקים שלה עם מחלקות אחרות ואת הקשר שבין תפקוד המחלקה למטרות הארגון.

שיפור ביצועים - יחידת מש"א היא מחלקה מרכזית ששולחת זרועות לכל מחלקות הארגון. תפקידי המחלקה רבים, ביניהם: גיוס האנשים הנכונים, הדרכתם, ניהול שכרם ודאגה לרווחתם, משפיעים מאוד על ביצועי כלל הארגון. אנו מוכנים לבדוק עבורך את תפקודי המחלקה ולהציע לך תכנית שיטתית לשיפור ביצועים, שיפור תהליכים ושיפור בנושאים הרכים. כל זאת, במתודולוגיה הנקראת - (BPM) Business Process Management הובלת תהליכי שיפור חוצי ארגון וממשקים תוך התאמתם לאסטרטגיית הארגון מחד ולאילוצים הקיימים מאידך. תהליכי השיפור מתבססים על המתודולוגיות המובילות בתחום כגון : BPR ,Kaizen ,Lean, Six-Sigmaועוד.

הדרכה והטמעה הקשורים לתהליכים חוצי ארגון - חברת ESP מציעה במהלך ולאחר ביצוע של יישום אסטרטגיה ושיפור ביצועים בחברה הדרכות וסדנאות, על מנת לוודא כי החברה תוכל להשתמש וליישם את אשר נלמד בארגון. ההדרכות והסדנאות מותאמות ליישום שנעשה ולשיפור החולשות והחוזקות של עובדי החברה.

תכנית אימון למנהלים חברת ESP מתמחה באימון אישי וקבוצתי למנהלים בדרגי ההנהלה והביניים. נוכל לבנות תוכנית מותאמת למנהל במטרה לגרום לשיפור ביצועים ולהגעה לתוצאות פורצות דרך ברמה האסטרטגית וברמה הניהולית

פתרונות ESP למנהלי משאבי אנוש

פתרונות למנהלי מש"א
מאמרים מקצועיים
ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית