JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic

מאמרים מקצועיים

אסטרטגיה

אסטרטגיה בעידן של ענקים גלובליים

המשרד לניהול אסטרטגיה

שיפור האסטרטגיה על ידי התאמת המבנה הארגוני

חשיבה יצירתית בארגונים

מדידה ותהליכי בקרה

החיפוש אחר צמיחה מאוזנת

מדידת ביצועים בטווח הארוך - שינוי תפיסתי בראיית הארגון

מעבר למדידה

מדידת התועלת של האחראיות התאגידית

Balance Score Card

סרגל הישגים מאוזן BSC

איך הם עשו את זה

ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית