JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
יישום אסטרטגיה

יישום אסטרטגיה מוגדר כ- "תהליך או מכלול פעולות לוגיות הננקטות ע"י מרכיבי הארגון על מנת לאפשר לארגון
להצליח להגשים מטרותיו וחזונו" . יישום נכון מחייב מחשבה כבר בשלבי התכנון בבחינת " סוף מעשה במחשבה תחילה...". כפי שנאמר כבר במבוא למאמר אסטרטגיה בינונית+ ישום מעולה יביאו הצלחה ואסטרטגיה מעולה עם
יישום בינוני לא יביאו להצלחה. או במילים אחרות " החזון ( האסטרטגיה) הוא 10% והיישום הוא כל היתר "
(
London Business school).
.
בסקר שנערך ע”י Harvard Business Schoolבשיתוף קבוצת Business Intelligence הבריטית, נמצא שלמרבית הארגונים בעולם ישנה אסטרטגיה ארוכת טווח מוגדרת וברורה, אך אסטרטגיה זו אינה תמיד מיושמת באפקטיביות. גם כאשר קיימת אסטרטגיה, יש לה בד”כ השפעה מועטה על הפעילות היום יומית של הארגון ועובדיו, כתוצאה מכך שהחלטות יומיומיות בארגון מתעלמות/מנותקות מהתוכנית האסטרטגית. ארגונים רבים נכשלים באיסוף המידע הנכון (מדידה) לצורך מעקב אחרי התקדמותם לקראת מטרותיהם האסטרטגיות. כפי שהגדיר זאת מנכ"ל Bank One Jamie Dimon" אני מעדיף תמיד שתהיה לי יכולת ישום בדרגה ראשונה ואסטרטגיה בדרגה נמוכה יותר, מאשר רעיון גאוני והנהלה ממוצעת.
.
(Fortune Magazine 22.7.02).
במחקר שנערך ע"י J. low & T. Siesfield (בספרם Measures that matters, Earnst &Young, 1998) עולה כי יש 5 גורמים לא פיננסיים הנחשבים כחלק מהערכת השווי הניהולי של חברות, ע"י אנליסטים פיננסיים והחשוב בהם הינו יכולת החברה ליישם את האסטרטגיה.
.
הסיבות לאי היכולת לישם את האסטרטגיה בצורה מוצלחת הן:
הנהלות לא יכולות לתאר את האסטרטגיה בצורה ברורה, הן אינן מנהלות את האסטרטגיה, הן אינן מודדות את אפקטיביות האסטרטגיה והן לא הופכות את יישום האסטרטגיה ליכולת ליבה ארגונית
אוניברסיטת וורטון וחברת היעוץ גרטנר ביצעו 2 מחקרים בקרב מנהלים בחברות שונות בארה"ב שדרגו את ראית המנהלים לגבי חשיבות המכשולים שעמדו בפניהם בתהליך יישום האסטרטגיה:
 
.
הבעיות העיקריות שעולות בתהליכי יישום האסטרטגיה בארגונים נובעות ממנהלים שאינם יודעים ולא קיבלו בהכשרתם יישום אסטרטגיה, תהליך היישום ארוך יותר מהתכנון ומחייב בעלות, תכנון, שליטה ובקרה, חוסר קשר מספק בין "המתכננים" ו"המישמים" ומכך שמנהלים בכירים אינם רואים את תהליך היישום כתפקידם ומשאירים אותו לדרגי הביניים .
.
בסיפרם "מבחן הניהול בבצוע" (לארי בוסידי ורם צ'אראן) אומרים המחברים כי ניהול מעשי של עסק פירושו הפעלה עקבית ומתמדת של תורת הביצוע הכוללת שלושה מרכיבים: הבנה כיצד לחבר יחדיו אנשים, התוויית אסטרטגיה והקפדה על תפעול ביצועים מדוייק ואמין. שלושת תהליכי הליבה של כל עסק מצביעים על חשיבותה של מעורבות עמוקה ונלהבת בארגון, ומסבירים מדוע ניהול דו-שיח גלוי-לב ונמרץ על אנשים, אסטרטגיה ותפעול הוא נוסחה מנצחת להשגתו של עסק מצליח ומשגשג.יש להדגיש כי ניהול הביצועים הוא תחום בלתי נפרד מהאסטרטגיה וכי יישום הביצועים, הוא התפקיד העיקרי של העומד בראש העסק, החייב להיות מרכיב ליבה בתרבות הארגון ומוטמע במערכת התגמול ובנורמת ההתנהגות של כל מנהל ועובד. ניהול הביצועים אינו רק טקטיקה- זהו משטר ושיטה. הוא צריך להיות חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה של החברה, מיעדיה ומתרבותה. והעומד בראש הארגון חייב להיות מעורב בביצוע, ולעומק. ניהול הביצועים, מהווה מערכת מוגדרת של דפוסי התנהגות וטכניקות שהחברות צריכות לשלוט בהם כדי שיהיה להן יתרון תחרותי. ניהול הביצועים מודד כל דבר חשוב . הוא מאפשר לארגון לראות מה מתרחש בענף, ומהווה את האמצעי הטוב ביותר לשינוי ולמעבר להצלחה באסטרטגיה. חברות מכוונות ביצוע משתנות מהר יותר מחברות אחרות מפני שהן קרובות יותר למתרחש בשטח. ניהול מכוון ביצועים דורש שמנהלים יהיו מעורבים ושולטים בנעשה בארגון שלהם, ברמות השונות .
ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית