JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
מצוינות בביצועים

אנו מספקים מגוון פתרונות מקיף התורם לשיפור הביצועים על ידי הגדלת הכנסות, שימוש נכון יותר משאבים, התייעלות וחסכון בהם. הפתרונות שלנו מתמקדים בשיפור תהליכים חוצי ארגון באמצעות כלים ומתודולוגיות מתקדמים ואפקטיביים לשיפור ביצועים משמעותי ומדיד של הארגון.
Business Process - Management - BPM תפיסת ניהול התהליכים גורסת כי בעולם התחרותי שלימינו ההבדל בין ארגון מצליח לכושל היא דרך ניהול התהליכים העסקיים.
מחקרים מראים כי 85%.
מהתקלות נגרמות ע"י תהליכים לא מתאימים/נכונים, והן באחריות ההנהלה, ואילו רק 15% מהתקלות הן באחריות העובדים. המשמעות היא כי יש להשקיע אתעיקר המאמץ בתיכון נכון של התהליך ובאמצעים למניעתתקלות ולא בתיקונם מאוחר יותר. התפיסה מאפשרת לארגון שיפור מתמיד בביצועיו וזאת באמצעות מספר כלים כגון : בחינת ,BPR , הנדסה מחודשת של תהליכים תרחישים וסימולציות, פתיחת צווארי בקבוק עפ"י תורת האילוצים TOC, הצבת מדדים תהליכיים ותוצאתיים, שימוש במערכות מידע ומערכות WORKFLOW ועוד.

המעבר לניהול תהליכים דורש שינוי תרבותי הכולל מעבר לעבודת צוות, שיתוף העובדים והמנהלים בתיכון (design) התהליך ומחויבות ההנהלה לשיפור האיכות ובקרת התהליכים. מחויבות זו באה בידי ביטוי בזמן המוקדש לבקרה, בתקציב הארגון ובתוכנית העבודה. תפיסת ה – BPM מקשרת בין כל המערכות והאנשים בארגון, כך שאם משאבי הארגון - עובדים ומערכות, הינם כלי התזמורת הרי שה BPM הוא המנצח.
LEAN - השימוש במתודולוגיה מאפשר התייעלות וחסכון משמעותיים לצד שיפור ביצועים מתמשך, בין היתר בתחומים כגון: הקטנת זמני תגובה - TTM ו LTהקטנת מלאים, קיצור תהליכי שירות ועוד המתודולוגיה והכלים הנלווים: KAIZEN TQM, 5S, SMED, KANBANועוד. נגזרים מאסטרטגיית הארגון ומתמקדים בביצוע הפעולות ורק הפעולות, המוסיפות ערך ללקוח. הגישה מתאימה לכלל התהליכים והפעילויות המבוצעים בארגון ללא קשר לענף הפעילות או היחידה הפונקציונאלית המבצעת.
SIX SIGMA - היא מתודולוגיה הבנויה על בדיקת המידע הקיים בארגון על-ידי ניתוח, כימות ומדידה סטטיסטית באופן שמאפשר שיפור 'כשלים' בצורה מבוקרת. מטרת ה -Six Sigma הינה שיפור איכות המוצר ו/או השירות ללקוח באופן מהותי, או במילים פשוטות צמצום מספר הטעויות הנעשות בכל מיליון פעולות חוזרות. לפי סקר שנעשה בארה”בבארגונים בינוניים וגדולים נמצא ממוצע של בין 40,000 ל- 60,000. מטרת ה - Six Sigma להגיע ל – 3.4 טעויות למיליון פעולות.
 השימוש ב-Six Sigma מאפשר חיסכון מדיד, משפר את איכות המוצר ומייעל את מערכת קבלת ההחלטות בכל רובד בארגון: בקרה ואדמיניסטרציה, שיווק ומכירות, מו"פ, ייצור, לוגיסטיקה ועוד.
ה-
Six-Sigma
משפר תהליכים תוך התחשבות באסטרטגיית הארגון, באילוצי המציאות - תחרות גלובלית, בדרישות הלקוח - מהיר, זול וטוב יותר, ובמשאבים הזמינים לארגון - כוח אדם זמין, תקציבים וכדומה.
Activity Based Costing - ABC- תמחיר מבוסס פעילויות הינה שיטת ניהול חדשה יחסית לניהול משאבי הארגון, המתייחסת לתהליכי העבודה ולפעילויות המתרחשים בארגון ומסיעות להיווצרות מערכת לתמחור מוצרים/שירותים/תהליכים אמינה ומדויקת. "בשורה התחתונה" חשיבות יישום מודל ABC הינה ביצירת מידע טוב יותר כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות המאפשר הוצאה לפועל של תוכניות אסטרטגיות ותפעוליות התייעלות ושיפור הרווחיות של הפירמה.
יתרונות ה ABC על שיטות התמחיר המסורתיות נובע מהשיפור ביכולת השליטה על זרימת משאבי הארגון, היכולת לבצע העמסות צולבות במספר מימדים רב, היכולת לנהל, לתמחר ולחשב ריווחיות עבור כל היישות הניהולית (לא רק מוצרים ושירותים) לרבות סגמנטים ולקוחות, ערוצי הפצה וסוכנים, אזורים גיאוגרפיים, תהליכים, פעילויות וכדומה.

חדשנות ויצירתיות בתהליכי העבודה - יצירת בידול רלוונטי מהמתחרים ויתרון תחרותי ארוך טווח
לצורך השגת ביצועים פורצי דרך, אנו משתמשים בכלים לעידוד החדשנות והיצירתיות. הכלים, דוגמת: מפת מחשבה, BSCלניהול החדשנות, ששת הכובעים של דה-בונו, מודל למדידת יכולות ההתחדשות בארגון ועוד, מאפשרים לארגון למצות את הפוטנציאל הקיים באנשים המובילים אותו וליצור יתרון תחרותי בר-קיימא בדרך ליישום האסטרטגיה והגשמת החזון. לפירוט בנושא כלי החדשנות ראה דף המוצר העוסק בפתרונות החדשנות והיצירתיות של ESP.
ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית