JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
ניהול תהליכי השינוי בארגוןהשינוי הוא איום כשהוא נעשה לך
והזדמנות כשהוא נעשה על ידך.
ביכולתנו להקנות לך את הכלים הנחוצים על מנת לייצור את השינוי אותו אתה רוצה לבצע, ולהוציא אותו לפועל כך שיביא את מקסימום התועלת לה ציפית עם מינימום התנגדות. התהליך שיבוצע בעזרתנו יסייע לך להגיע למטרותיך בצורה נוחה ונינוחה יותר.
 
בשנים האחרונות, כפועל יוצא מהגלובליזציה ומהאצה הכלכלית העולמית, אנו מוקפים בשינויים גלובליים בכלל, ובשינויים ארגוניים בפרט. מיזוגים, פיטורים, רכישות וקניות מתרחשים בכל מקום ועל כן חשוב לדעת כיצד להתמודד עם השינויים האלה וכיצד להשריש, להטמיע ולתמוך בהם. נכון להיום, ברוב המקרים השינויים אותם מנסים להנחיל מנהלי ארגונים סופגים כישלון, שכן ההון האנושי מסרב לקבל את השינויים ומקשה על יציאתם לפועל.
 

תהליך הובלת השינוי בארגון כולל:
א. ביצוע אבחון ראשוני ואיתור הפערים הנדרשים לביצוע השנוי.
ב. קביעת מסלול השינוי ותוכנית העבודה להוצאתו לפועל.
ג. התאמת תהליכי השינוי לעובדי ארגון ולתרבותו הארגונית הייחודית.
ד. הטמעת השינוי תוך ליווי צמוד ובקרה על השפעת השינוי ומדידת האפקטיביות שלו.
 
הכלים בהם נסייע לך :
שילוב תיאוריות השינוי השונות
הימנעות עם הבעיות הכרוכות בתהליך השינוי, מאפייניו והשלכותיו על הארגון.
גיבוש המודל שמתאים לך מתוך מודלים נפוצים לגיבוש והטמעת השינוי הארגוני.
טיפול בגורמי ההתנגדות לשינוי והדרכים להתמודד עימם.
הקניית כלי מדידה לניהול מוצלח של השינוי- לפני,במהלך, ואחרי הטמעתו בארגון.
ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית