JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic

פתרונות ESP בתחומי החדשנות וההתחדשות

היום כבר ברור כי חשיבותה של חדשנות אסטרטגית, היוצרת ערך באמצעות מוצרים, שירותים, מודלים עסקיים או תהליכים היא תנאי הכרחי ליכולת הארגון להצליח.
אולם, למרות ש- 85% מהמנכ"לים מזהים חדשנות כקריטית להישרדות הארגון,
רק 30% מתוכם מאמינים כי הארגון שבראשו הם עומדים יצליח לעמוד ביעד החדשנות שהציב לעצמו. מרבית המנכ"לים סבורים כי החדשנות בארגונם אינה תהליך ממוסד ולא קיימים ברשותם כלי עבודה לפיתוח החדשנות הבאה.
 
מדידת יכולת ההתחדשות הארגונית - מודל ORCI הינו מודל בינ"ל למדידת יכולת ההתחדשות הארגונית. המודל מקיף מגוון רחב של תחומים ותוצאותיו מצביעות על תחומי שיפור בהתאם לאסטרטגיית הארגון וחזונו. המודל בוצע בכ- 50 ארגונים מאז התפרסם בפינלנד לפני מספר שנים. המודל מאפשר מיפוי יעיל תוך ניתוח המותאם לצרכי הארגון - השוואה ענפית, פונקציונאלית, פנים-ארגונית, דרגי ניהול וכל מימד אחר אותו מעוניין הארגון לשפר.

תועלות המודל - בחינת הפער בין המצב הרצוי (או ה-Benchmark) והמצב בו נמצא הארגון מאפשר לארגון להגדיר יעדים כמותיים ולבנות תוכנית עבודה ממוקדת לשיפור תחומים רכים של חדשנות, התחדשות, מנהיגות ופיתוח.

 BSCלניהול חדשנות - התאמת מתודולוגיית ה- Balanced Scorecard לניהול היבטי חדשנות והתחדשות בארגון תוך הוספת נושאים ניהוליים ("תמות", Themes) נוספים בתחום התהליכים הפנימיים. "התמות" הנוספות עונות על שאלות המפתח בתחום החדשנות: היכן לשחק (כיווני הצמיחה), מתי לשחק (חדשנות בצנרת) ועם מי לשחק (שיתופי פעולה לקידום החדשנות). ה- IBSC ממקד את הארגון בתהליכי החדשנות ומוסנכרן אותו מול האסטרטגיה והצעת הערך שהוגדרה ב– BSC הכללי של הארגון.

מפת מחשבה - שיטה יצירתית ולא-ליניארית לארגון מידע, המאפשרת למשתמש "ללכוד" את זרם המחשבות הטבעי ולמפות רעיונות באמצעות מילים, ציורים, סימנים וצבעים. טכניקת מיפוי המחשבות יעילה לארגון המחשבות בעבודה עצמית ובעבודה בקבוצה. התפיסה והתוכנה הנלווית עוזרת לארגן, לסכם ולתמצת מידע מספרים, סדנאות וישיבות וכן משפרת את יכולות הלמידה והזיכרון (לפרטים נוספים אנא בקש את דף המוצר של "מפת המחשבה").

ששת הכובעים - שיטת ששת הכובעים הינה כלי פשוט ובעל עוצמה שמספק תוצאות בצורה יעילה וחוויתית. השיטה מקדמת חשיבה יצירתית, שיתופי פעולה ופתרון בעיות ממוקד. השימוש בששת כובעי החשיבה מפריד את תהליך החשיבה לצבעים שונים (כחול, ירוק, צהוב, אדום, שחור ולבן) המשקפים נקודות מבט שונות ומשלימות בהן מתמקדת הקבוצה בפתרון בעיה, בניסוח אסטרטגיה וביצירת חדשנות . בסופו של התהליך מתקבלת התמונה המלאה המאפשרת הגעה לפתרון יצירתי ולא פחות חשוב, פתרון הזוכה להסכמה רחבה בקרב משתתפי הדיון.

ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית