JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
שיקוף נקודת המכירה

מה באמת קורה בנקודת המכירה שלך?
כמה מאמץ, כסף וזמן אנחנו משקיעים בהכנת המוצר שלנו למכירה? ממחלקת המחקר
והפיתוח ועד מחלקת המכירות - כל ההשקעה בתכנון, ייצור, אסטרטגיה, פרסום ומכירות - הכל
מתנקז לרגע אחד בו הקונה הרים את המוצר מהמדף. בנקודת הממשק הזה שבין הצרכן למוצר שלנו משתקפת
כל האמת של העסק שלך. האם תמיד אנחנו יודע מה באמת קורה שם?

איך באמת מתנהגים השחקנים בנקודת המכירה ?
רק בנקודת המכירה הצרכן עומד בתור, מכניס את המוצר לעגלה, נכנס לחנות ומודד ממשש, נכנס לסניף וקונה,
מרים טלפון ומנסה לקבל תשובות ... ובסוף -"מצביע בארנק". שם נמצאת האמת שלנו, של המתחרים שלנו ושל הצרכן שביניהם.
רק בנקודת המכירה נוכל לדעת בוודאות האם וכיצד מיושמת  האסטרטגיה ע"י  אנשי המכירות  והשירות. הבעיה היא, שכשמראיינים או סוקרים את הצרכנים ואנשי המכירות בצורה גלויה אפילו בראיון במקום - הם אומרים את מה ש"צריך" ומה ש"מתאים" לומר ולאו דווקא את האמת.

אז איך אפשר לשקף באמת את מה שקורה שם?

שתי מתודולוגיות חדשניות לשקף את האמת בנקודות המכירה:

בקרה משקפת של חווית הקנייה

זוהי בקרה איכותנית הנעשית ע"י חוקרים מיומנים במלאכת הזיהוי והדיבוב שמצלמים ומקליטים את אינטראקציית הקנייה בזירות נבחרות. הבקרה נערכת בפריסה של 10 אתרים, בקרב כל השחקנים באותה זירה, והיא משקפת ומנתחת את האמת של חווית הקנייה - מתפיסות המותג ומעמדו, התנהגות צרכנית של קונים, התנהלות אנשי המכירות ומתחרים, ואפילו את שפת הגוף, ההבעה טון הדיבור ועד לשילוט, סידור מדף, עיצוב ומבצעים או כל מידע מצולם אחר בסביבת המוצר והזירה - הכול ברגע האמת.

 מחקר משקף בנקודת המכירה

זהו מחקר איכותני בעל תוקף סטטיסטי! המחקר הנערך באותה מתכונת, עונה לשאלת מחקר נתונה מכ 100  נסקרים ב- 20 אתרים,  מפולחים דמוגרפית ובפריסה מבוקשת. ואולם המתראיינים מצולמים ע"י משקף- מדובב "ברגע האמת" - קניה או בחירה. הממצאים מוקלדים למערכת סטטיסטית ייחודית. ממצאי המחקר כוללים דו"ח ממצאים מסקנות והמלצות איכותניות, קטעי סרטים המציגים את העמדות הגעות התפיסות  ההתרחשויות בנקודות המכירה "נקיות" מכל רצייה או הסט חברתי או אישי.


בשיתוף עם: יוסי קורן - MBA מ U.C Berkeley בשיווק, יועץ שיווק ומיתוג בכיר.

שיקוף נקודת המכירה

שיקוף נקודת המכירה
מיקוד בלקוחות
מאמרים מקצועיים
ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית